Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek

OFERTA

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek

Odzyskiwanie własnych pieniędzy czasami potrafi być bardzo kłopotliwe i stresujące. Jeżeli macie Państwo nakaz zapłaty i chcecie przeprowadzić egzekucję to Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek przeprowadzi dla Państwa egzekucję w sposób w jaki wskażecie. Egzekucja może być prowadzona na podstawie wskazania przez wierzyciela z:
nieruchomości – należy podać adres i numer księgi
ruchomości – należy podać, gdzie znajdują się ruchomości
wynagrodzenie za pracę – należy podać nazwę i adres siedziby zakładu pracy dłużnika.
wierzytelności
rachunki bankowe – należy podać numer rachunku bankowego lub nazwę banku
inne prawa majątkowe – należy podać na przykład: nazwę i siedzibę spółki z o.o.

Jeżeli nie znamy składników majątku dłużnika możecie Państwo zlecić poszukiwanie majątku komornikowi. Egzekucje prowadzone są ściśle w określony sposób przepisami prawa.

Po więcej informacji i pełną ofertą naszej firmy zapraszamy do kontaktu.


O NAS

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych z dnia 28 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018r. poz. 771) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się kancelaria komornika, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń z osób i rzeczy oraz w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek


http://komornikbobek.pl/

Wrocławska 6/40, 61-837 Poznań
tel: 61 852 45 60
e-mail: poznan1@komornik.pl